기사제목 [인터뷰] Music Producer-Artist 'Pop Jirapat' interview
보내는분 이메일
받는분 이메일

[인터뷰] Music Producer-Artist 'Pop Jirapat' interview

Pop Jirapat(NINEONINE)'s music life, Channel MAD, TharnType The Series OST episode etc...
기사입력 2020.02.07 22:32
댓글 0
  • 카카오 스토리로 보내기
  • 네이버 밴드로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글 플러스로 보내기
  • 기사내용 프린트
  • 기사내용 메일로 보내기
  • 기사 스크랩
  • 기사 내용 글자 크게
  • 기사 내용 글자 작게
[아시아빅뉴스 이지형 기자]
asiabignews leejihyeong reporter

메인.jpg
[Photo Source 사진제공=popjirapat SNS, edit leejihyeong reporter]

1. ตอนที่เราขอสัมภาษณ์ คุณอยากจะพูดอะไร? 
제 인터뷰 제안을 받았을 때 인터뷰를 통해 어떤 이야기를 말하고 싶었나요?
พูดตามตรงคือรู้สึกแปลกใจและงงมาก งงว่าทำไมถึงอยากสัมภาษณ์ตัวผม 
แบบอุทานว่า เห้ย???? ทำไม 5555555
솔직히 저는 처음에 놀랍고 얼떨떨했어요. 왜 저를 인터뷰하고 싶으신지 
왜? 제 스스로 감탄했어요 ^^

2. คุณเรียนดนตรีเป็นวิชาเอก ตอนแรกสนใจกับดนตรียังไงและได้มีความฝันเกี่ยวกับ
ดนตรีตั้งแต่เมื่อไรและทำไม?
대학교에서 음악을 전공했는데 음악에 관심을 가지게 된 에피소드와 음악과 관련된 꿈은 
언제부터 가졌고 계기는 무엇인가요?
ตอนแรกไม่ได้สนใจการร้องเพลงหรือดนตรีอะไรพวกนี้เลยตอนม.ปลายเลือกเรียนสายวิทย์-คณิตสุดท้ายยังไม่เจอว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอยู่ดีดีวันหนึ่ง พ่อกับแม่ก็พาไป
สมัครเรียนร้องเพลงจำได้ว่าช่วงม.4-5 หลังจากเรียนได้สักพักก็สนใจดนตรีมากๆจน
อยากรู้ว่าในมหาวิทยาลัยเขาจะสอนอะไรเราต่อจึงตัดสินใจสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล 
ส่วนความฝันตอนนั้นนึกไม่ค่อยออกเลย คิดแค่ว่าจะไปเป็นใครสักคนหนึ่ง 
ที่ทำอะไรก็ได้อยู่ในวงการดนตรี 
ภาพในหัวคือล้อมรอบไปด้วยนักดนตรีเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน แต่ที่ชัดที่สุดคือการ
เป็นนักร้องท่ามกลางวงBigband คล้ายๆ Michael Buble ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือแนวอะไร
원래 저는 음악과 노래에 관심이 없었어요. 고등학교 때 제 전공은 수학·과학이었거든요. 
그때 제 미래가 어떻게 될지 헤매고 있었는데 고등학교 1학년~2학년쯤 부모님께서 
저에게 보컬 레슨을 받게 해주셨어요. 한동안 보컬 레슨을 받다 보니 음악에 관심을 가지게 되었고 대학교에서 뭘 가르치는지 궁금해서 Mahidol University 음악예술대학에 입학했어요. 사실 그때의 꿈은 생각이 안 나지만 음악 업계의 어떤 누군가가 되고 싶었던 것 같아요. 
그때 제 머릿속에는 제가 즐겁게 음악하는 사람들 사이에 있고 싶다는 생각이 있었는데 정확히 말하자면 Bigband 사이에서 Michael Buble 같은 가수가 되고 싶었던 것 같아요. 그땐 어떤 장르의 음악인지도 몰랐었어요.

3. คุณเป็นนักร้องและโปรดิวเซอร์เพลง และเป็นคนเล่นเปียโนกับครูสอนร้องเพลงด้วย
คุณยากได้รับยอมรับทางดนตรีจากคนอื่นยังไง 
แล้วก็เป้าหมายในชีวิตคืออะไร?
가수, 음악프로듀서, 피아노, Voice teacher 활동을 하고 있습니다. 
음악 분야에서 본인이 인정받고 싶은 부분과 본인의 목표는 무엇인가요?
คุณอยากได้รับการยอมรับยังไง คิดว่าการยอมรับทางด้านดนตรีคือความสุขที่คนฟังจะ
ได้ซึ่งมันวัดผลได้ยากหากผลงาน หรือเพลงของคุณมันไปไม่ถึงหูผู้ฟัง 
สำหรับตัวผมหนทางการถูกยอมรับนั้นยังอีกไกลเพราะว่ามีเพียงไม่กี่ผลงานที่เป็นที่ยอดนิยม เป้าหมายในชีวิตคืออะไร 
ถ้าถามตัวผมเองเมื่อตอนเรียนอยู่จนถึงตอนเรียนจบใหม่ๆคงตอบได้อย่างไม่ยากเลยว่า 
อยากให้วงของตัวเองประสบความสำเร็จเป็นวงอันดับต้นๆของประเทศ แต่ถ้าถามตัวผม
ตอนนี้หลังจากได้เริ่มทำงานจริงจังมาสักพักคำว่า Producer ก็ถือเป็นอันดับ1เลยที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่จะเป็นให้ได้ รองลงมาก็คือการเป็น ศิลปิน(นักร้องเดี่ยว) 
อันดับสุดท้ายเลยคือการสร้างฐานะเนื่องจากพออายุเริ่มมากขึ้นเริ่มมองหาความมั่นคงซึ่งในวงการดนตรีถ้าคุณยังไม่ได้เป็นมือ1หรือมืออันดับต้นๆ 
ผมบอกได้เลยว่ามันแปรผันตรงกับรายได้จริงๆ 
전 제 음악을 듣는 분들이 행복하다고 느끼는 것이 음악에 대해 인정받는 거로 생각하는데 
제 작품이나 음악이 대중(리스너)의 귀에 닿지 않으면 성적 측정이 어렵다고 생각해요. 
제 경우에는 인기 있는 작품들이 많지 않다고 생각해서 아직 인정받을 때는 멀었다는 생각이 들어요.
목표는 학생 시절과 졸업 후 초반의 제 스스로 물어보면 “저의 밴드가 국내 최고의 밴드가 되어 성공해보고 싶다”고 아무렇지 않게 그렇게 대답했을 거예요. 그런데 한참 진지하게 일하기 시작한 저에게 지금 물어보면 저의 1등 목표는 Music Producer고 다음 목표는 아티스트(가수)예요.
다음 목표는 기반을 굳히는 거예요. 나이가 많아지면 안정을 찾을 수 있고 음악 업계에서 최고의 능력자나 최고의 아티스트가 되지 않으면 수입을 크게 바꿀 수 없다고 말할 수 있어요.

4. คุณคิดว่าอะไรคือข้อดีและจุดเด่นของเพลงไทย?
본인이 생각하는 태국음악의 장점-특징은 무엇인가요? 
ข้อดีของเพลงไทยคือวรรณยุกต์ การเอื้อน ภาษาที่ค่อนข้างจะมีกรอบที่ชัดเจนทำให้คนฟังเพลงครั้งแรกแล้วสามารถเข้าถึงเพลงได้ทันที 
ซึ่งเป็นข้อเสียไปพร้อมๆกันคือในบางคำมันจะไม่สามารถแต่งให้เป็นMelodyอื่นได้เลย มันค่อนข้างชัดเจนในตัวของมัน 
จะบิดจะปรับยากมาก แต่เมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานี้ผมก็เริ่มเห็นศิลปินหน้าใหม่พยายามจะ
ดัดแปลงในข้อเสียพวกนี้อยู่ ถือว่าเป็นการตื่นตัวในวงการเลยก็ว่าได้
태국음악의 장점은 성조와 멜로디에 맞추어서 가사의 어미를 길게 늘어 빼서 노래하는 점이에요. 태국어는 뚜렷한 틀이 있는 언어예요. 그래서 듣는 사람이 노래를 들으면 반드시 이해되지만 동시에 단점이 있어요. 뚜렷한 틀이 있는 단어는 작곡할 때 꼭 그 음에 맞춰서만 작곡해야 하고 다른 Melody로 조절하기 어려운 단어들이 있어요.
그런데 2~3년 전부터 가수들이 이러한 단점을 개선하려고 노력하는 것을 봤어요. 음악 업계의 대단한 발전인 것 같아요.

5. ตั้งขื่อว่า POP, 909TH, NINEONINE ได้ยังไง?
활동명을 POP, 909TH, NINEONINE로 지은 이유와 어떤 의미인가요?
POPอันนี้เป็นชื่อเล่นจากป๊อบ ส่วน909THกับNINEONINE นี้เป็นAKA ได้รับผลมาจากที่ผมไม่อยากใช้ชื่อตัวเองในการปล่อยเพลง 
รู้สึกว่ามันขัดกันจึงอยากสร้างAKA แบบที่Rapperเขาทำกันโดยมันก็มาจากคำ
ว่าPOPไปส่องกระจกจะได้คำว่า909แล้วตอนนั้น 5555555 
ตลกมากที่ผมจะนำเพลงไปลงJoox,Spotify,Apple Music 
แต่มันดันมีคนใช้ชื่อ909ไปแล้วผมจึงเติมTHเข้าไปกลายเป็น909THพอใช้ชื่อนี้มาสักพักผมว่ามันแปลกๆเกินไปหน่อยเข้าถึงยาก จึงเปลี่ยนใหม่เป็นNINEONINEซึ่งก็ความหมาย
เหมือนเดิม อ่านเหมือนเดิม
‘POP’은 제 닉네임이에요. ‘909TH'하고 ‘NINEONINE’은 AKA입니다. AKA는 제가 음악을 출시할 때 제 이름으로 하면 어울리지 않을 것 같아서 다른 래퍼들이 AKA를 많이 짓잖아요? 그래서 제 AKA는 제 닉네임을 거울에서 비쳐서 909로 나온 거고요. 그리고 그때 웃긴 부분이 제가 Joox, Spotify, Apple Music에 노래 올리려고 할 때 ‘909’로 활동한 사람이 있었어요. 그래서 제가 TH를 붙여서 ‘909TH’로 된 거죠. 그런데 한참 그 이름을 쓰다가 이해가 어려운 것 같다는 생각이 들어서 ‘NINEONINE’으로 바꿨는데 발음과 뜻은 그대로예요.

무제-1 복사 POP23.jpg
 [Photo Source 사진제공=Channel Twotone label]

6. มีเพลงที่คุณอยากจะแนะนำไหมในเพลงที่พวกคุณทำเอง (ร้อง  Vocal-rap,
ประพันธ์ Lyrics, แต่ง Composed, ปรับปรุง Arranged เพลง) และทำไม?
본인이 작업(보컬, 작사, 작곡, 편곡)한 곡 중에서 가장 추천하고 싶은 곡과 추천하는 이유는?
ขอแนะนำเพลงFriendzoneของForjeen เพลงนี้ผมได้เนื้อเพลงกับทำนองมาจากนัก
ร้องซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนชื่อForjeen(เป็นนักร้องหญิง 
เป็นนักร้องBackupของF.HERO Rapperชื่อดังของประเทศไทย)
โดยผมเรียบเรียงเพลงนี้ขึ้นมาจากความชอบทั้งหมดของผม2-3ปีที่ผ่านมานี้แรงบันดาลใจจากเพลง
K-POP, K-Hiphop และ Jay Park(ศิลปินเกาหลี) 
รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ลงตัวที่สุดเท่าที่ทำมาและสนุกที่สุดในระหว่างการทำงาน 
มีความPop Hiphop Old school คล้ายๆBigbangอัลบั้มแรกๆ
Forjeen의 Friendzone이라는 노래를 추천하고 싶어요. 이 노래의 가사와 멜로디를 친구의 친구인 Forjeen(여자 가수이자 태국의 유명한 래퍼인 F.HERO의 Backup가수)에게서 받았어요.
이 노래는 그때 2~3년간 좋아하던 스타일로 만들었어요. 저는 K-POP, K-Hiphop 
그리고 JayPark에게서 영감을 받았어요. 
이 노래를 작업할 때 가장 즐거웠고 하모니가 가장 좋았던 것 같아요. 이 노래 속에 빅뱅의 초반 앨범처럼 Pop, Hiphop, Old school 느낌이 다 들어있어요.

- ตอนที่ทำเพลงนั้น มีเอพิโสดที่ประทับใจไหม?
해당 추천하는 곡(들)을 작업했을 때 기억에 남는 에피소드가 있나요?
ช่วงที่ประทับใจในการทำเพลง คือช่วงที่เป็นPost Pruduce คือหลังจากอัดทุกอย่าง
เสร็จแล้วเราจะทำการปรับ ดัดแปลงเสียงในเพลง ใส่ลูกเล่นที่อยู่ในหัว แก้เสียงร้อง
ต่างๆ รวมถึงการใส่อะไรบางอย่างที่เพิ่งจะนึกออกตอนนั้น
음악을 만들고 뿌듯할 때는 Post-Production 때인 것 같아요. 그때는 녹음을 마친 다음 
노래를 조정, 음향, 변조, 효과, 음성 편집 등 그때 생각나는 것들을 입히는 작업이에요.

7. ไม่ทราบว่าคุณต้องการแสดงให้เห็นหรืออธิบายถึงเพลงที่ทำขึ้นโดยมีความเป็นสีสันเฉพาะตัวของคุณในเพลงอย่างไรบ้าง?
본인만의 색깔을 담아 만드는 음악을 어떻게 표현하고 설명하고 싶나요?
จริงๆน่าจะเป็นMelodyนะครับที่ไม่ว่าใครก็ตามคงมีMelodyเฉพาะตัวอยู่ไม่ว่าจะแต่งเพลงแนวไหน 
เพลงอะไรไปก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่มากก็น้อย
Melody로 표현하는 것 같아요. 어떤 장르의 곡을 만들 때 누구나 본인의 색깔을 담은 
Melody가 있어요.

무제-2 복사 POP45.jpg
[Photo Source 사진제공=popjirapat SNS, MadpuppetStudio] 

8. ในระหว่างนั้นคุณเปิดคลิปcover songที่มีหลากหลายในChannel
MadpuppetStudio มีอะไรเพลงที่ประทับใจไหม 
(e.g. เช่นเพลงที่ทำยากที่สุด)?
그동안 채널 MadpuppetStudio에서 다양한 cover song 영상들을 공개했는데 
가장 기억에 남는 곡이 있나요? (예를 들어 가장 힘들게 준비한 곡 등)
เพลงที่ประทับใจน่าจะเป็นเพลงแรกที่ได้เข้ามาทำกับMAD คือเพลง พูดตรงๆ 
เพราะว่าตอนแรกทำไปด้วยความสนุก ความรู้สึกล้วนๆ
 ไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบรับและยอดViewมากมายขนาด10ล้านขนาดนี้ 
ย้อนไปดูกี่ทีก็รู้สึกดีที่ได้เข้ามารู้จักกับทีมMADทุกๆคน
เป็นจุดเริ่มต้นในการอยู่ในวงการดนตรีของจริง
ยังจำวันแรกได้ชัดเจน จริงๆแล้วผมไม่ได้เข้ามาเจอทีมMADเพื่อร้องเพลงแต่เข้ามาเพื่อแต่งเพลงให้คนที่เป็นเพื่อนชื่อPob Tripobที่เขาร้องเพลงcoverอยู่ในช่องMADประจำ
หลังจากแต่งเพลงเสร็จต่างคนต่างไม่ว่างแล้วอยู่ดีดีOat, Janpat, Nutkid
ก็ชวนไปร้องเพลงพูดตรงๆหลังจากนั้นไม่นาน
가장 감동한 곡은 MAD과 함께 만든 곡인 것 같아요. 솔직히 처음에 재미로, 감정으로만 
작업했어요. 그런데 피드백이 좋았고 영상 조회수가 1,000만 뷰를 넘을 줄 몰랐어요. MAD팀의 모든 사람과 알게 된 것이 정말 좋은 일이었고 그것이 음악 업계에서 저의 첫걸음인 것 같아요.
전 MAD팀과의 작업한 첫날이 선명하게 기억나요. 처음에 MAD팀을 위해 노래 부르려고 들어온 것이 아니고 Pob Tripob이라는 친구에게 작곡해주려고 들어왔어요. 그 친구는 MAD채널에서 고정적으로 cover 곡을 부르는 친구였어요. 작곡 작업이 끝난 후에 MAD팀 친구들이 바빴는데 Oat, Janpat, Nutkid라는 친구가 저를 불렀고 같이 노래하자고 했어요.

- และตอนที่ถ่ายคลิปมีอะไรเรื่องที่ประทับใจไหม?
해당 영상들을 촬영했을 때 기억에 남는 에피소드가 있나요?
ตอนถ่ายคลิปมีอะไรประทับใจไหม ก็รวมๆผมประทับใจทีมMADทุกคนที่ทำงานกันค่อนข้างเร็วมาก เรามีเวลากัน4-5ชั่วโมงเพื่อเรียบเรียงเพลงใหม่ จัดไฟ จัดสถานที่ คิดงาน(ไม่รวมเวลาในการตัดต่อเพลงและวิดีโอ) ถ้าถามว่ามันใช้เวลาแค่นี้จริงๆหรอต่อการ
ถ่าย ผมตอบเลยว่าจริงๆ 
ทุกคนมาเจอกันแล้วเริ่มตรงนั้นเลยพวกนักดนตรีแทบไม่มีใครฟังเพลงมาก่อนเลยตอนแรกผมก็งงว่าเห้ยไม่ทำการบ้านกันเลยหรอแต่พอคุยกับJanpatซึ่งเป็นMusic Director
ก็ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วต้องมาเรียบเรียงใหม่ในห้องซึ่งJanpatจะเป็นคนนำ
 ก็เลยเข้าใจว่าการฟังเพลงมาก่อนมากเกินไปอาจจะทำให้ติดอยู่กับOriginalจนเรียบ
เรียงใหม่ได้ยาก
ส่วนที่ประทับใจแบบเจาะจงก็คือJanpatเพื่อนของผมนั่นแหละครับ ผมประทับใจการ
ทำการเรียบเรียงเพลงในช่วงเวลาสั้นๆแต่ออกมาดี
 ประทับใจการทำงาน การเป็นต้นแบบ การเป็นผู้นำ การเป็นผู้ตาม เขาวางตัวได้ดีจนนัก
ดนตรีทุกคนต้องยอมรับเลยก็ว่าได้
전반적으로 MAD팀이 작업할 때 아주 빠르게 진행한다고 느꼈어요. 곡 편집, 조명 정리, 장소 정리, 기획할 시간(곡과 영상 편집 시간이 포함되지 않은)이 4~5시간 정도밖에 없었어요. 
저희가 진짜 그 짧은 시간 일을 했냐구요? 진짜 그렇게 했어요. 일하는 사람들이 그 자리에서 모이고 연주자들도 일하기 전에 노래도 들어보지 않았대요. 그래서 제가 ‘왜 미리 공부하지 않고 왔지?’라고 생각했어요. 그런데 Music Director인 Janpat과 이야기해보니까 일하는 과정에서 Janpat이 다 새로 브리핑해서 Janpat이 가이드할 때 노래를 많이 듣고 오면 Original과 너무 비슷해지고 새로운 작품을 만들기 어려울 수 있다는 점을 이해하게 됐어요. 
그리고 특별히 감동한 것이 있는데 제 친구인 Janpat이 그 짧은 시간 내에 좋은 곡을 만든 것에 가장 감동했어요. 그는 좋은 롤모델, 좋은 지도자, 좋은 서포터예요. 그와 일을 하면서 감동을 느꼈어요. 그의 좋은 태도 때문에 다른 음악가들도 그를 인정해요.

pop6.jpg
[Photo Source 사진제공=I Can See Your Voice program, workpoint]

9. ฉันก็ดูโปรแกรมไทยชื่อว่า I Can See Your Voice 
” ติดตลก - ป๊อป | I Can See Your Voice 
พบกับรายการ I Can See Your Voice ได้ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23”
มันเป็นโปรแกรมชื่อดังที่เกาหลีเหมือนกัน ที่หาคนบอดเสียงโดยการดูเพียงแต่รูป
ลักษณะภายนอก
‘I Can See Your Voice’ 태국 프로그램 출연 영상을 봤습니다.
해당 프로그램은 한국에서도 유명한 프로그램으로 겉모습만 보고 음치를 찾는 컨셉입니다.
- ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ยังไง ก่อนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณหาคนบอดเสียงโดยการดู
เพียงแต่รูปลักษณะภายนอก?
해당 프로그램은 어떻게 출연하게 됐나요? 본인이 프로그램을 봤을 때 겉모습만 보고 음치를 찾을 수 있었나요?
ผมเข้าร่วมรายการนี้ได้เพราะทีมงานจากWorkpointได้ดูคลิปจากช่องMADในYoutubeและติดต่อมา
ส่วนก่อนหน้านี้ดูคนเสียงเพี้ยนอย่างไรจริงๆต้องตอบว่าดูไม่ออกเลยครับ5555555โดนรายการหลอกตลอด
이 프로그램을 참여하게 된 이유는 Workpoint 제작진들이 Youtube의 MAD채널 영상을 보고 저에게 연락했어요. 전 솔직히 음치를 어떻게 구분하는지 모르겠고 항상 속았어요.

pop7.jpg
[Photo Source 사진제공=TharnType The Series SNS]

10. คุณเข้าร่วมOSTละครไทยชื่อ TharnType The Series 
Writer MAME(TharnType Story novel), Screen Writer Andy, Director Tee,
Production deehuphouseเป็นที่ที่ทำละครเอง และสร้างสถิติถึง50ล้านวิว
ที่LINETVด้วย เป็นเรื่องที่คนไม่ชอบเกย์กับเกย์อยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทที่มหาวิทยาลัยและได้เป็นแฟนกันที่หลัง แล้วก็มีดาราไทยหลายคนแสดง (actors Mew Suppasit, Gulf Kanawut, Hiter Natthad, Kokliang Parinya, Mild Suttinut, Tong Thanayut, Kaownah Kittipat, Boat Napat, Run Kantheephop, Mawin Tanawin etc…)
본인은 태국드라마 TharnType The Series OST에 참여했습니다. 해당 드라마는 MAME 작가가 쓴 'TharnType Story' 소설을 바탕으로 Andy 각본가, Tee 감독 참여, 프로덕션 DeeHupHouse에서 작업했고 최근 LINETV에서 5천만뷰를 넘기기도 했습니다. 
드라마 내용은 대학교에서 게이를 싫어하게 된 사람과 게이가 (서로) 룸메이트로 만나 연인이 되는 이야기로 여러 태국배우들(뮤, 걸프, 히터, 콕, 마일드, 통, 카오나, 보트, 란, 마윈 등)이 출연했습니다.
 
- ได้ร่วมงาน OST(Be Mine, Hold Me Tight) ยังไงและทำงานอะไรบ้างในสองเพลง?
OST 2곡에서 어떤 작업에 참여했나요?
(Be Mine, Hold Me Tight 
นื้อร้อง  / ทำนอง Jirapat Chanjang & Janpat Montrelerdrasme,
Be Mine คุณร้องเพลง)  
ผมได้ทำอะไรบ้างในสองเพลงนี้นะหรอ ผมกับJanpatช่วยกันทำครับ ผมจะดูแลเรื่องเนื้อร้องกับทำนองและการอัดGuideเพลง 
ส่วนJanpatดูแลเรื่องดนตรีการเรียบเรียงและภาพรวมทั้งหมด
และร้องเพลงBe Mineด้วยในภายหลังที่ทีมงานจากซีรีย์อยากได้อีกหนึ่งVersion
OST 2곡인데요. 저는 작사, 작곡, 곡 Guide 녹음을 맡았고 Janpat은 음악, 편집 그리고 전반적인 것들을 맡았어요. 그리고 그후에 드라마 제작진이 다른 버전의 ‘Be Mine’이라는 곡을 만들고 싶다고 해서 그 곡을 부르게 됐어요.

- คุณร้องเพลง Be Mineด้วย มีความทรงจำที่คุณประทับใจมากที่สุดไหมในช่วงที่
เตรียมและบันทึกเสียง?
‘Be Mine’은 보컬 참여도 했는데 기억에 남는 에피소드가 있나요?
ประทับใจที่สุดจะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าอยากได้เสียงผมด้วย เป็นอีก1 Version นั่นแหละครับ5555555 
รู้สึกว่า ดีจังเราจะได้ร้องเพลงซีรีย์ด้วย เย่!!!
가장 감동 받은 것은 제작진이 제 목소리로 다른 Version을 만들고 싶다고 할 때였어요. 그 때 “와, 이제 내가 드라마 OST를 부른다!”고 생각했어요.

- ฉันได้ยินว่า ก่อนที่นักร้องจะร้องเพลงประกอบละคร มักจะอ้างอิงคลิปของละคร 
เพื่อที่จะมีอารมณ์ คุณก็ทำอย่างนี้ไหม
전 드라마 OST를 부를 때 곡의 느낌을 살리기 위해 드라마 영상 등을 참고한다고 알고 있습니다. 본인도 드라마 영상 등을 본 후에 OST 노래를 불렀나요?
โอ้ ต้องตอบว่าไม่ครับ เพราะตอนนั้นยังไม่มีคลิป ไม่มีTrailer ไม่มีตัวอย่างซีรีย์เลย จึงต้องจินตนาการจากบทที่เขาส่งมาให้ตอนแต่งล้วนๆเลยครับ
아니에요. 그때는 영상이 아직 안 나온 상황이었어요. 드라마 예고 영상조차도 없었어요. 
그래서 받은 대본으로 상상하면서 작곡해야만 했어요.

- ไม่ทราบว่าตอนที่เตรียมและทำเพลง OST 2 เพลง ที่มีชื่อว่า ‘Be Mine’ และ ‘Hold me tight’ ร่วมกับ Janpat Montrelerdrasme มีเรื่องเล่าหรือเรื่องขำขันที่จำได้ระหว่างถ่ายทำบ้างหรือไม่คะ?
OST 2곡 ‘Be Mine’, ‘Hold me tight’ 작사, 작곡 등에 japat Montrelerdrasme와 함께 참여했는데 곡들을 작업하고 준비할 때 기억에 남는 에피소드가 있나요?
ตอนแต่งเพลงนี้ก็แต่งตามบรีฟเลย ไม่คิดว่ามันจะตรงกับตัวละครตัวนึงมากๆ จากที่อ่านคอมเม้น เรื่องแรงบันดาลใจคือจริงๆเราได้รับข้อมูลอย่างละเอียดจากบทละครซีรีย์เรื่องนี้ก่อนจะฉาย เพื่อนำมาแต่งและทุกครั้งที่แต่งเพลงผมจะนำตัวเองไปอยู่ในเพลงไม่ว่าตัว
ละครจะเป็นชาย หญิง เกย์ ทอม เพื่อให้ได้ความรู้สึกจริงๆในสิ่งที่จะแต่งออกมา
곡을 만들 때 브리핑대로 작사를 했는데 드라마 속 한 캐릭터와 너무 비슷하게 나왔어요. 
몰랐었는데 댓글을 읽은 후 알게 됐어요. 
사실 저희는 작곡을 위해 드라마 방송하기 전에 자세한 정보(드라마 대본)를 받았어요. 그리고 제가 작곡하기 전에 드라마 내에 있는 남자, 여자, 게이, 톰보이 캐릭터도 제가 그 캐릭터가 된다고 생각하면 더 정확한 느낌으로 작곡할 수 있는 것 같아요.

- ตอนที่ร้องBe Mine คุณนึกคิดฉากละครหรือยังไง?
‘Be Mine’을 작업하면서 드라마 속 장면을 상상하기도 했나요?
ใช่ครับ ผมคิดฉากละครตามข้อมูลบทละครที่ทางทีมงานได้ส่งมาให้ตอนแต่งเพลงครับ
맞아요. 제가 제작진에게서 받은 드라마 대본대로 상상하면서 작곡했어요.

- คุณบอกว่าได้อ่านบทละครเวลาที่คุณทำเพลง OST ต่าง ๆ ใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่ามีบทละครหรือสถานการณ์ใน
บทละครใดบ้างที่เป็นส่วนช่วยในการแต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงคะ?
OST곡들을 작업할 때 드라마 대본을 참고했다고 말했는데 작사 및 작곡 등을 할 때 도움이 된 대본 속 상황과 대사가 있었나요?
สถานการณ์ที่อยู่ในเพลง”ไม่ยอม” ที่ตัวละครตัวหนึ่งมีความหึงหวงในตัวละครอีกตัวหนึ่งมากๆ จนกลายมาเป็นเนื้อเพลงที่ชัดเจนมากๆ
어떤 캐릭터가 다른 캐릭터에게 질투를 많이 하는 부분이 있는데 그 상황을 두고 가사를 만들게 됐어요.

- ระหว่างที่แต่งเนื้อร้อง OST 2 เพลง ไม่ทราบว่าคุณมีเรื่องเล่าหรือเรื่องขำขันที่จำได้หรือไม่คะ? และไม่ทราบว่ามี
ท่อนไหนของเนื้อเพลงระหว่าง 2 เพลงนี้ที่ชื่นชอบที่สุดบ้างไหมคะ?
OST 2곡의 작사 작업을 했을 때 기억에 남는 에피소드가 있나요? 그리고 노래 가사 중에서 어떤 가사 부분(구절)을 좋아하나요?
เรื่องเล่าที่ขำน่าจะเป็นตอนที่คุยกับProducerอีกคนว่าเฮ้ย เรากำลังทำเพลงให้ซี
รีย์Y(ชายรักชาย) อยู่นะเราต้องนึกภาพตามด้วยสิ ฮ่าฮ่า
ส่วนท่อนที่ชื่นชอบที่สุดเป็นท่อนในเพลง”ไม่ยอม” ท่อนที่ร้องว่า 
“นานแค่ไหนก็ตาม ฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉัน”
รู้สึกว่ามันมีความจริงอยู่ในนั้น มีความเท่ มีความน่ารักรวมกันอยู่ในท่อนนั้น
작사할 때 기억에 남는 에피소드는 다른 Producer 친구와 이야기할 때였어요. “우리는 Y드라마 OST 만들고 있으니까 꼭 상상하면서 만들어야 해” 이렇게 말했어요.
‘Be Mine’의 가사 중에서 ‘No matter how long I will try to make you to be mine / 시간이 얼마나 걸리든 난 널 내 꺼로 만들 거야’ 이 가사 구절을 가장 좋아해요. 
이 부분에 진심, 멋짐, 귀여움이 다 담겨있는 것 같아요. 

- หลังจากดูละคร (TharnType The Series LINETV EP1~12) แล้วรู้สึกยังไง?
해당 드라마(EP1~12)를 본 소감은 어땠나요?
ดูละครแล้วรู้สึกยังไง รู้สึกแปลกๆและน่าสนใจครับ 
ปกติไม่ได้เป็นคนดูซีรีย์Yแต่ครั้งนี้ดูเพราะว่าคนรอบข้างได้ยินว่าเราร้องเพลงแล้วบอกว่าเห้ยซีรีย์เรื่องนี้ดีจริงๆ ดีมาก ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ ก็เลยลองไปเปิดดูบ้างครับ แต่ยอมรับว่าดูไม่ครบทุกตอน
ครับ แหะๆ
완성된 드라마를 보고 흥미롭다고 느꼈어요. 저는 평소에 Y드라마를 보지 않는 편이었는데 주변 사람들이 제가 이 OST 곡을 불렀다는 말을 듣고 드라마를 찾아보고 이 드라마가 진짜 좋다고 이야기를 하더라고요.
그래서 저도 한번 드라마를 보긴 봤는데 솔직히 모든 에피소드를 보지는 못했어요.
 
pop8.jpg
[Photo Source 사진제공=popjirapat SNS] 

- ละครนี้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศรวมประเทศไทยและประเทศเกาหลี
แล้วก็เพลงประกอบละครก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกัน
คุณก็โพสต์อันดับเพลงฮิตของสองเพลงด้วย รู้สึกยังไง?
해당 드라마가 태국과 한국을 포함해서 해외에서도 많은 사랑을 받았고 OST 곡들도 
좋은 반응을 받았습니다. 본인의 SNS에 2곡에 대한 차트 순위도 올려놓았습니다. (곡들의) 좋은 반응에 대해서 어떤 생각을 했나요?
รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยครับ รู้สึกขอบคุณทางทีมงานซีรีย์ที่ได้ให้โอกาสผมร้องเพลงนี้เป็นหนึ่งในVersionที่ปล่อยออกมา และรู้สึกดีมากๆ 
เมื่อเห็นการตอบรับของคนจากหลายๆประเทศว่าชอบเพลงมาก
정말 영광스러웠어요. 제가 이 드라마의 다른 Version OST를 부르게 해준 
드라마 제작진분들에게 정말 감사했어요. 그리고 여러 나라 사람들에게 좋은 피드백을 받으니까 정말 기분이 좋았어요.

OST 곡들에 대한 대중과 팬들의 반응 Public-Fans reations to the songs
‘Be Mine’
เพลงนี้ก็ฟังวนมากจ้าาา ติดอยู่ในหัวทั้งวันเลย "ฉันจะไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคน
ไหน ฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอ" อ๊ายยย หลงรักเพลงนี้ / ชอบเพลงมาก เข้ากับเฮียธารมาก / เพลงนี้เพราะจังเลย / เป็นเพลงโปรดไปแล้ว ว / เพลงเพราะซี่รีย์น่าดูมากกกก / The lyrics is so cute etc…
‘Hold Me Tight’
the lyrics that perfectly fit what Tharn and Type went through to get to this point / easy lyrics are so great to sing along / Not a day has gone by without me listening to this song since hearing it / I love this song it makes me cry every time etc…

pop9.jpg
[
Photo Source 사진제공=TharnType The Series MV]

- นักแสดง kaownahก็ร้องเพลงBe Mine แล้วMVก็เปิดเผย คุณได้ฟังเพลงที่นักแสดงร้องไหม รู้สึกยังไง?
‘Be Mine’을 출연배우 kaownah도 노래를 부르고 MV도 공개됐습니다. 배우가 부른 버전도 들어봤나요? 어떤 느낌을 받았나요?
ได้ยินว่า แฟนๆรู้สึกเพลงที่นักแสดงร้องเป็นเหมือนเพลงที่ยึดติดกับคนรัก เพราะเป็น
บทบาทLhongในละคร
팬들의 반응으로 배우가 부른 ‘Be Mine’ 버전은 드라마 속 Lhong 캐릭터 때문에 사랑하는 사람에게 집착하는 것처럼 노래가 느껴진다고 봤습니다.
ผมได้ฟังแล้วครับVersionน้องก้าวหน้า ตัวผมเองเป็นคนคุมร้อง(VocalCoach)ตอนน้อง
มาอัดที่Studioตอนนั้นก็จำได้ว่าน้องร้องฟีลดีมาก 
ส่วนตัวรู้สึกดีครับที่ได้ทำเพลงดีดีให้น้องได้ร้อง
배우 kaownah가 부른 버전도 들어봤죠. kaownah가 Studio에서 녹음할 때 제가 보컬 코치(Vocal Coach)였어요. 그 친구가 노래를 부를 때 feel이 정말 좋았어요. 좋은 곡을 만들어서 그 친구가 부를 수 있게 하니 정말 기분이 좋았어요.

- ในบทเพลงของ Be Mine, Hold Me Tight คุณชอบบทเพลงไหนมากที่สุด?
어떤 곡을 가장 좋아하나요?
ชอบเพลงไหนที่สุด น่าจะเป็นBe Mineครับเพราะผมร้องเองด้วย555555 
จริงๆชอบ2เพลงเลยนะ
가장 좋아하는 곡은 아마 ‘Be Mine’ 인 것 같아요. 왜냐면 저도 이 곡을 불렀으니까요. ^^ 
사실 2곡 다 좋아해요.

pop10.jpg
[Photo Source 사진제공=TharnType The Series MV]

- Hold Me Tight เป็นเพลงที่off chainonเข้าร่วมเป็นโวคอลและ acoustic ver ของนักแสดง Mew, Mew-Gulf MV version ก็เปิดเผยด้วย คุณฟังแล้วรู้สึกยังไง?
‘Hold Me Tight’는 보컬로 off chainon이 참여하고 출연배우 뮤의 어쿠스틱 버전, 뮤-걸프 MV도 공개됐습니다. 해당 곡들을 들어봤을 때 어땠나요?
รู้สึกเป็นอีกอารมณ์เลยครับ ได้ฟังทั้งสองแบบแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนที่ดูซีรีย์จนจบน่าจะอิน
กว่าผมอีกนะ
2 가지의 버전을 들어본 후 각각 다른 느낌을 받았어요. 드라마를 본 분들이라면 그 곡을 
저보다 더 잘 이해하고 있을 거예요. 

pop11.jpg
[Photo Source 사진제공=popjirapat SNS, superboyproject SNS] 

11. คุณเข้าร่วมSuperboyproject, Cutueboythailandเป็นอาจารย์ มีความทรงจำที่ประทับใจมากที่สุดไหม?
Superboyproject, Cutueboythailand에 참여해서 teacher로 활동하면서 
기억에 남는 에피소드가 있나요?
ความทรงจำที่ประทับใจมากที่สุดคือ ตอนที่สอนอะไรไปแล้วถึงแม้น้องๆในรายการจะยังทำมันได้ไม่ดี 
แต่เขาแสดงออกถึงความพยายามในการที่จะเรียนรู้ 
บางคนความสามารถในการร้องเรียกได้ว่าติดลบมาเลย 
ร้องเพลงไม่ได้เลยก็ไม่เคยแสดงสีหน้าเหนื่อย หรือแสดงอาการที่ไม่ดีเวลาสอนเลย 
และต้องขอบคุณครูฟ้าใสและทางผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยครับที่ให้โอกาสผมได้ไปสอนในรายการ
가장 감동적인 기억은 제가 그 프로그램에서 아이들에게 노래를 가르쳤을 때 아이들이 
잘하지는 않았지만 배우려고 노력하는 태도를 보여줬어요. 어떤 사람은 부르는 스킬이 마이너스인 사람도 있었고 부를 줄 모르는 사람도 있었지만 힘들어하는 표정이나 나쁜 태도가 전혀 나타나지 않았어요. 
그리고 그 프로그램에서 아이들을 가르칠 수 있도록 도와주신 Fasai선생님과 관계자분들께 감사드리고 싶어요.

- คุณได้ทำงานโดยเป็นครูสอนเปียโน ครูสอนร้องเพลง ไม่ทราบว่ามีส่วนที่ภาคภูมิใจ
เป็นที่สุดและเรื่องเล่า
ระหว่างลูกศิษย์(ทั้งหลาย)บ้างหรือไม่คะ? 
(มีบางเวลาที่ได้ทำการสอนจากใครบางคนโดยไม่คำนึงถึงอายุพร้อมกับเรียนรู้ไปด้วย)
피아노, Voice teacher로도 활동해오면서 가장 보람을 느끼는 부분은? (나이상관없이 
누군가를 가르치면서 배울 때도 있습니다.) 
ภูมิใจตอนที่นักเรียนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาฝึกฝนไปได้เพราะการเรียนร้องเพลงมันใช้เวลานานมากกว่าจะร้องได้ดี ร้องได้ชำนาญเนื่องจากมันเป็นทักษะ ไม่ใช่การท่องจำ 
หากไม่ฝึกฝนตลอดจนชินก็ไม่มีทางที่จะทำได้ดี
제가 가르치는 제자가 트레이닝 과정을 마칠 때 가장 보람을 느끼는 것 같아요. 
보컬트레이닝을 진행할 때 잘 부르게 될 때까지 시간이 많이 걸리거든요. 
잘 부른다는 것은 잘 외우는 것이 아니라 스킬이 생길 때까지 연습해야 하고, 연습 외에는 
잘할 수 있는 방법이 없어요.

pop12.jpg
[Photo Source 사진제공=popjirapat SNS]

12. มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆ ที่ชอบคุณและเพลงของคุณไหม?
본인과 본인의 음악(활동)을 좋아해 주고 응원해주는 대중과 팬들에게 
전하고 싶은 메시지는?
โอ้ ขอบคุณจากใจนะครับ ผมยังเป็นแค่ศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงแต่อยากให้ติดตามกันไป
เรื่อยๆ รับรองว่าจะทำผลงานดีดี เพลงดีดีออกมาให้ฟังกันไปตลอด 
หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับ
진심으로 감사합니다. 제가 아직 인기가 많지 않은 가수지만 그래도 많이 사랑해주시면 
제가 좋은 작품과 좋은 곡을 계속 만들어서 들려드리도록 할게요. 쭉 오래오래 함께해요.

13. มีอะไรที่อยากให้คำปรึกษากับคนที่สมัครไหม เป็นโปรดิวเซอร์เพลง นักร้อง ครูสอนร้องเพลง?
그동안의 경험으로 음악프로듀서, 가수, Voice teacher 지망생들에게 조언해주고 싶은 
이야기가 있나요?
พิจารณาสิ่งที่ตัวเองเก่งและดี ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้และเรียนรู้มันซะ 
เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา วงการดนตรี 
วงการเพลงในประเทศไทยมันไม่ใหญ่และไม่เล็กความอ่อนน้อมถ่อมตัวควรจะมีไว้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะได้ไปทำอะไรแทนใครที่ไหน โอกาสถ้ามีเขามาก็จงคว้าไว้แต่พิจารณาสักหน่อยก็ดี และจงมีน้ำใจต่อรุ่นน้องหรือเพื่อนๆในวงการ
แต่ถ้าให้พูดถึงในแง่ของครูสอนร้องเพลงผมว่าความใจรักและความอดทนต้องมาเป็นที่1เสมอเพราะคุณจะเจอนักเรียนหลากหลายรูปแบบจนบางทีคุณอยากจะร้องไห้ 
หรืออยากจะตะโกนด่าเลยก็ว่าได้ จงมีสติไว้!!
본인이 잘하는 것과 잘할 수 있는 것을 살펴야 해요. 모르는 것을 인정하며 배워야 해요. 
항상 새로운 것에 마음을 열어야 해요.
태국의 음악업계는 크지도 않고 작지도 않으니까 항상 겸손하게 살아야 해요. 왜냐면 우리는 언제 다른 사람을 대신해서 무엇을 해야할지도 몰라요. 기회가 왔을 때 반드시 잡아야 해요. 
그리고 같은 음악 업계의 친구나 후배에게 친절해야 해요.
하지만 보컬트레이너로서는 사랑하는 마음과 인내심이 가장 1등으로 필요한 것 같아요. 
왜냐면 다양한 학생(제자) 스타일을 만날 수 있으니까 울고 싶을 때도 있고 학생에게 욕하고 싶을 때도 있겠지만 반드시 정신을 차려야 해요!

14. มีประสบการณ์ที่คุณเคยพยายามมากไหมเพื่อที่จะมีความสามารถทางดนตรีและเพื่อที่จะเป็นนักร้องตัวอย่าง?
음악적 실력을 향상을 위해서 “이러한 노력까지 해봤다”하는 에피소드가 있나요?
ย้อนไปสมัยเรียนมหาลัย ผมพยายามในการฝึกทักษะในการฟังอย่างมาก จนทุกวันนี้ก็ยังคงฝึกอยู่ 
นักดนตรีทุกคนควรมีทักษะนี้โชคร้ายที่ผมไม่ได้มีมาตั้งแต่เด็กและเริ่มมาฝึกเพียงไม่กี่ปีก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะ
대학에서 공부할 때를 생각하면 그때 제가 듣기 스킬(청음 등) 연습을 엄청 많이 했었고 지금까지도 연습하고 있어요. 
모든 음악아티스트가 이 스킬을 가지고 있어야 하는데 저의 경우엔 듣기 스킬이 타고나지 않아서 대학 들어가기 몇 년 전부터 시작해서 그것에 많은 시간을 투자했어요.

15. ไม่ทราบว่าคุณได้ทำพิชิตสถานการณ์เลวร้ายและเหตุการณ์ที่เหนื่อยล้า(หรือจุด
ตกต่ำ)ที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำงาน
ด้านดนตรีมาได้อย่างไรคะ?
음악 활동을 하면서 가장 힘들었던(슬럼프 등) 상황과 힘든 상황을 어떻게 극복했나요? 
เหตุการณ์ที่เลวร้ายสำหรับผมคือการที่เรียนจบด้านดนตรีมาแล้วได้รู้ว่าในวงการนี้มันมีตลาดที่เราต้องตอบรับมัน 
ไม่งั้นเราจะกลายเป็นเพียงนักดนตรีที่มีรสนิยมมากแต่ไส้แห้ง เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับตัวทำงานเพลงให้อยู่ในกระแสตลาดและให้อยู่ในอุดมการณ์ไปพร้อมๆกัน
저의 힘들었던 상황은 음악을 공부하고 졸업하면 우리가 응대해야 할 음악 업계 ‘시장’이 있어요. 거기에 맞추지 않으면 음악 스타일은 좋지만 가난한 음악가가 될 수 있어요. 그래서 그 시장의 흐름 속에 적응하면서 본인의 신념 속에서 일해야 한다고 생각해요.

16. เพื่อที่จะได้รับแรงบันดาลใจในทางการประพันธ์, แต่ง, ปรับปรุงเพลง คุณพยายามอะไรบ้าง?
작사, 작곡, 편곡 등 곡의 영감을 주로 어떻게 얻고 창작활동을 위해 
꾸준히 노력하는 부분이 있나요?
แรงบันดาลใจของผมจะเกิดขึ้นเมื่อผมออกไปข้างนอกบ้านพร้อมกับMacbook 
ผมไม่เคยอยู่บ้านแล้วแต่งเพลงได้ ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงมาเช่น 
ได้ยินเพลงใหม่แนวใหม่จึงอยากลองทำบ้าง
저는 Macbook과 함께 집 밖으로 나가면 영감이 떠오릅니다. 집에서 작곡할 수 없어요. 
그리고 새로운 장르의 노래를 들으면 저도 만들고 싶어질 때가 있어요.

17. นอกจากดนตรีแล้ว มีอะไรน่าสนใจอะไรอีกไหม?
음악 외에도 관심 있는 작업(취미)이 있나요?
ผมสนใจการดูหนัง เล่นเกมส์PC การเล่นบอร์ดเกมส์ การหาอาหารอร่อยกิน 
และการไปหาร้านกาแฟใหม่ๆ
제 관심은 영화 보기, PC게임, 보드게임, 맛있는 음식 찾아 먹기, 새로운 카페 가기예요.

18. ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง และมีโครงการอะไรบ้าง?
현재 어떤 활동을 하고 있고 앞으로의 활동 계획은?
ช่วงปีนี้จะเป็นการนำเพลงที่ทำเสร็จแล้วมาทำMVแล้วปล่อยแล้วปีนี้ก็วางแผนว่าจะทำเพลงใหม่ๆให้อยู่ในกระแสหลักมากขึ้น หลังจากนี้จะมีโครงการทำเพลงให้เสร็จภายใน1วัน
ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จะทำขึ้นสนุกๆ
올해의 계획은 이미 완성된 곡을 MV로 만들고 출시할 계획이 있어요. 
그리고 올해는 새로운 곡을 메인 트렌드에 맞춰서 더 만들 계획이고요. 그리고 앞으로 재밌게 만든 특별한 프로젝트인데 하루에 곡 하나 완성하기 프로젝트도 진행할 생각입니다.


한국어 Korean, 태국어 Thai 질문 Questions 번역 Translation : 정세련 번역가
한국어 Korean, 태국어 Thai 답변 Answers 번역 Translation :  
Jatuporn Pimpanon 번역가 / 주원식 번역가
섭외 포함 전체 편집 및 일부 한국어 번역 수정-번역 검수작업 등
Casting&All Edit-Modifying some Korean Translations-
Translation Check etc... : 이지형 기자 leejihyeong reporter
<저작권자ⓒAsiaBigNews & www.asiabignews.com 무단전재-재배포금지. >
 
 
 
 
회사소개 | 광고안내 | 제휴·광고문의 | 기사제보 | 정기구독신청 | 다이렉트결제 | 고객센터 | 저작권정책 | 회원약관 | 개인정보취급방침 | 이메일주소무단수집거부 | RSStop